ఇది నాది...

ఇది నాది అనుకొంటే జీవితం యొక్క అంతంలో నువ్వు మాత్రమే ఉంటావు , అదే ఇది మనది అనుకొని చూడు నీతో పాటు ఇంకో పది మంది ఉంటారు.

By gowthami ch
 80


More telugu quote from gowthami ch
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Inspirational