కాలం,...

కాలం, జీవితం మనకు ఎన్నో అనుభవాల్ని నేర్పుతాయి. కానీ వాటిల్లో కొన్ని మన జీవన విధానాన్నే మార్చేస్తాయి , ఎంతంటే నువ్వు నువ్వేనా ఆనేంత "

By gowthami ch
 51


More telugu quote from gowthami ch
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Inspirational