Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Vignesh M

Others

2  

Vignesh M

Others

பாெங்கல்

பாெங்கல்

1 min
193


பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலுமான பாேகியும்

பல்லூயிர்ப்பெருக்கத்தின்

முதுகெலும்பான கதிரவனைப் பாேற்றும் சூரியப் பாெங்கலும்

உழவுனின் கூட்டாளிக்கு

மாட்டுப் பாெங்கலும்

உறவினருடன் கறிநாள் மற்றும் வீர விளையாட்டுடன்பண்பாடு வளர்க்கும்

பண்டிகை போற்றுவோம்!

ஆகவே பொங்கல் எங்களுக்கு தலையாய திருநாள்


Rate this content
Log in