Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଚୁୁମ୍ବନର ଧାରେଧାରେ
ଚୁୁମ୍ବନର ଧାରେଧାରେ
★★★★★

© Apurba Ranjan Sahoo

Others

1 Minutes   6.6K    6


Content Ranking

ଚୁମ୍ବନର ଧାରେଧାରେ, ତୋ ଅଧର ନଦୀତୀରେ,,

କେବେ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚିରସ୍ରୋତା

ସ୍ରୋତସ୍ବିନୀଟିଏ ବହିଯାଏ !

ତ କେବେ ଅଶାନ୍ତ ପୟୋନିଧି, କୂଳଲଂଘି

ମୋତେ ତୋ ବୁକୁରେ ଲୀନ କରିଦିଏ !!

 

ବିଭାବରୀ ଚିବୁକରେ, ନିଶାକର ନିଶୀଥରେ,,

ଭସାବାଦଲ ବୁକୁଚିରି

କଅଁଳ ଜୋଛନା ପରଶରେ !

ତିମିର ଓଢଣା କାଢି ପାହାନ୍ତି ତରା

ମାରିଦିଏ ଆଖିଠାର ନିଦ୍ରିତ ଚାହାଣିରେ !!

 

ଚିତ୍ରଭାନୁ ଆଭାରେ, ପ୍ରଭାତ ଆଭାସରେ,,

ଚିତ୍ରଲେଖା ଚିତ୍ରିତ ହରିଣୀ ପଛରେ ଗୋଡାଏ

ପଦ୍ମମଧୁ ଆଶାରେ, ବୁଝେନା ମରିଚିକାର ମାୟା !

ଗହଳ ଭ୍ରୂଲତା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାସିକାଗ୍ର ଅନୂଢା ତରୁଣୀ

ବିସ୍ତାରିତ କରେ ମୁକୁଳାବେଣୀର ହରିତ୍ କାୟା !!

 

ବିଂଦୁବିଂଦୁ ପ୍ରେମଗାରେ, ବରଷା ଛିଟାରେ,,

ଇଂଦ୍ରଧନୁ କୁଂଚଲଗା

ଫଗୁଣ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଶାଢୀରେ !

ଶିଶିର ବୁଂଦା ମୁକ୍ତା ଅଳଂକାର ସାଜେ

ନିଦାଘ କଟାକ୍ଷ ବାଜେନା 

     ଶରତ ତୋଫାଗୋରା ଚେହେରାରେ !!

 

ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରେମିକା ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..