Satyanarayan Prusty

Others


3  

Satyanarayan Prusty

Others


ପୁଣି ଶରତ ଆସିଛି

ପୁଣି ଶରତ ଆସିଛି

1 min 224 1 min 224


ଗୋଟାଏ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ

ପୁଣି ଶରତ ଆସିଛି

ସହର ନଗର ପଥ ପ୍ରାନ୍ତର

ପାର୍ବଣ ପାର୍ବଣ ବାସୁଛି

ଗୋଟାଏ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ

ପୁଣି ଶରତ ଆସିଛି ll

ଅନେକ ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ

ବିଲେ କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଟିଛି

ପୂରୁବ ଦିଗର ନିର୍ମଳ ଆକାଶେ

ଧଳା ମେଘଖଣ୍ଡ ଉଠିଛି

ଗୋଟାଏ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ

ପୁଣି ଶରତ ଆସିଛି ll

ସବୁଥର ପରି ଏଥରବି କାଶତଣ୍ଡୀ

ଅଭିମାନ କିଛି ବୁଣିଛି

ଦିନ କେଇଟାରେ ରୁତୁ ଫେରିଯିବ

ଆଜିଠୁ ସବୁ ସେ ଜାଣିଛି

ସେଇଥିପାଇଁତ ଶରତ ଏସନ

ମାସେ ଅଧିକା ଆୟୁଷ ଆଣିଛି ll

ବରଷା ରୁତୁଟା ବିତିଯିବା ପରେ

ସଫା ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ହସୁଛି

ପାହାନ୍ତି ପହିଲି ଶିଶିର ଛୁଆଁରେ

ଝରା ଶେଫାଳିଟା ଅଧିକା ରଙ୍ଗୀନ ଦିଶୁଛି

ଗୋଟାଏ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ

ପୁଣି ଶରତ ଆସିଛି ll


Rate this content
Log in