Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

SOUMYA RANJAN KSHETI

Others

2  

SOUMYA RANJAN KSHETI

Others

କବିତା- ସ୍ୱପ୍ନରେ

କବିତା- ସ୍ୱପ୍ନରେ

1 min
1.9K


ସ୍ୱପ୍ନରେ


ନିସ୍ତବ୍ଧ ଓ ନିଶ୍ଚଳର କୁହୁକ ଘନ

ରାଜୁତି ଭିତରେ

ମୁଁ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡିଛି

ସବୁଜ ବନ ଓ ତା’ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିଃସଙ୍ଗ କୁଡିଆ କାନ୍ଥରେ

ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚଳ ଥିବା ଝିଟିପିଟି

ମନ୍ଦ ସମୀରଣ

ଜୋସ୍ନା ଭର୍ତ୍ତି ନୀଳ ଆକାଶ

ତୁମକୁ ଡାକେ ନା ନାହିଁ ବୁଡିଯିବାକୁ

ଏ ନୀରବତାର ସହବାସରେ ?

ଗଛ, ଫୁଲ, ପାହାଡ

ଏମାନେ କେବେଠୁ ହେଲେଣି

ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯେ

କିଛି ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କଲେ ନାହିଁ ତୁମ କାନରେ

ପ୍ରତିଦିନ ସଜେଇ ହେଉଥାଅ

ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ

ମୁଁ ଏଠି ବିବସ୍ତ୍ର ହେଉଥାଏ

ତମ ଆଲିଙ୍ଗନରେ.....।


ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତୀ

ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

ମୋ- ୯୪୩୭୬୦୬୩୮୨


Rate this content
Log in