Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
जेव्हा...

जेव्हा निरागस आयुष्याला वेळेचे हजारो प्रश्न Mature बनवतात, तेव्हा कुठल्याच प्रश्नाच्या उत्तराची गरज भासत नाही..उलट आपल्याला आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपोआप मिळत जातात..🤞💯 #Smitaraje

By Smita Phadatare
 297


More marathi quote from Smita Phadatare
15 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments