Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
आयुष्यात...

आयुष्यात एखाद्या व्यक्तीला प्राणपणाने जपायचं म्हटलं तरी ते जपता येत नाही कारण आपल्याला चुकीचं ठरवुन, चुकीची परिस्थिती निर्माण केलेली माणसं आणि त्या माणसांनी त्या परिस्थितीला चहुबाजूंनी पारतंत्र्याचे वेढलेले दोरे...💯 #Smitaraje

By Smita Phadatare
 327


More marathi quote from Smita Phadatare
15 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments