@15qq1esq

Smita Phadatare
Literary Captain
109
Posts
4
Followers
0
Following

चांगल्या वाईट परिस्थितीने शिकवलं मला काय लिहावं, काय लिहु नये आणि का लिहावं हे सुद्धा.. 😇😅😘🔥 #Smitaraje

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 15 May, 2021 at 07:46 AM

जेव्हा निरागस आयुष्याला वेळेचे हजारो प्रश्न Mature बनवतात, तेव्हा कुठल्याच प्रश्नाच्या उत्तराची गरज भासत नाही..उलट आपल्याला आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आपोआप मिळत जातात..🤞💯 #Smitaraje

Submitted on 08 Apr, 2021 at 05:22 AM

बिनसाखरेचा चहा म्हणजे स्वातंत्र्याशिवाय जीवन😅😅 #Smitaraje

Submitted on 15 Mar, 2021 at 08:16 AM

काही माणसं बदलतात..काही माणसं बदलत नाहीत..काही माणसांना बदलायचं असतं पण काही बदलताच येत नाही..काही माणसं बदलतात कारण त्याला काहीतरी कारण असतं..काही माणसं बदलत नाहीत कारण त्यालाही काहीतरी कारण असतं..काही माणसाना बदलताच येत नाही कारण त्यालासुध्दा काहीतरी कारण असतं..ही माणसं बदलण्याचा न बदलण्याचा माणसांवर इतका परिणाम होतो की खूपदा ती माणसं बदलण्याची न बदलण्याची कारणं जाणुन घ्यावीशी वाटतात #Smitaraje

Submitted on 01 Mar, 2021 at 15:21 PM

सांगणे न सांगण्यासाठी आले पर.... काय सांगणे न सांगण्यासाठी आले हेच विसरून गेले...🤔😅 #Smitaraje

Submitted on 28 Feb, 2021 at 17:25 PM

आयुष्यात एखाद्या व्यक्तीला प्राणपणाने जपायचं म्हटलं तरी ते जपता येत नाही कारण आपल्याला चुकीचं ठरवुन, चुकीची परिस्थिती निर्माण केलेली माणसं आणि त्या माणसांनी त्या परिस्थितीला चहुबाजूंनी पारतंत्र्याचे वेढलेले दोरे...💯 #Smitaraje

Submitted on 25 Feb, 2021 at 09:47 AM

आपलं निम्म आयुष्य अाशा आणि अपेक्षांवरच निघून जातं फक्त आपल्याला कळायला हवं की अपेक्षा कोणाकडून करायची आणि अाशा कोणाबद्दल ठेवायची.. 😇😅🤔 #Smitaraje

Submitted on 20 Feb, 2021 at 10:59 AM

माणसाला माणसाची गरज आहे पण गरज आहे हे कोणी मान्यच करत नाहीये #Smitaraje

Submitted on 12 Feb, 2021 at 14:26 PM

आयुष्यात घडलेल्या काही गोष्टी काही कारण असल्याशिवाय पुन्हा येणाऱ्या दिवसात आठवत नाहीत काही कारणामुळेच त्या आठवणी आठवतात पण काही घडलेल्या गोष्टी अशाही काही असतात त्या नेहमीच आठवतात कोणत्याही कारणाशिवाय आणि मग पुढे त्या घडलेल्या घटनांना विसरायचं म्हटलं तरी विसरता येत नाहीत आणि पुढे याच आठवणींचा खूप त्रास होतो.. व्हायला लागतो 😅 #Smitaraje

Submitted on 12 Feb, 2021 at 14:19 PM

कोणाच्या नजरेत जिंकायचं असेल तर नक्कीच जिंका, जिंकण्याचा प्रयत्न करा पण स्वतःच्या नजरेत कधीही हरू नका. #Smitaraje


Feed

Library

Write

Notification
Profile