Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
आयुष्यात...

आयुष्यात घडलेल्या काही गोष्टी काही कारण असल्याशिवाय पुन्हा येणाऱ्या दिवसात आठवत नाहीत काही कारणामुळेच त्या आठवणी आठवतात पण काही घडलेल्या गोष्टी अशाही काही असतात त्या नेहमीच आठवतात कोणत्याही कारणाशिवाय आणि मग पुढे त्या घडलेल्या घटनांना विसरायचं म्हटलं तरी विसरता येत नाहीत आणि पुढे याच आठवणींचा खूप त्रास होतो.. व्हायला लागतो 😅 #Smitaraje

By Smita Phadatare
 295


More marathi quote from Smita Phadatare
15 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments