Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

PANDURANG MUNJAL

Others

3  

PANDURANG MUNJAL

Others

पण का?

पण का?

1 min
236


सागराच्या लहरी 

असतात पोरी

सूर्याची किरणे

भासतात पोरी

माणुसकीचे दुसरे अंग

असतात पोरी

पण का?

घरा घरात रडतात हो पोरी?


फुलाचा सुगंध

असतात पोरी

दुर्गेच्या रूपातही

भासतात पोरी

माय बापाच्या विश्वासावर 

उतरतात पोरी

पण का?

गर्भामध्ये मारल्या जातात हो पोरी?


उन्हामध्ये सावलीचा

आनंद असतात पोरी

मायेच्या उंबऱ्याची 

मर्यादा असतात पोरी

सासरी प्रकाशाचा

दीप असतात पोरी

पण का ?

गॅसच्या भडक्याने पेटतात हो पोरी ?


अंगणातील तुळस 

असतात पोरी

कुटूंबाला नात्यामध्ये 

बांधतात पोरी

माय बापाचा अभिमान अन देशाचा स्वाभिमान असतात पोरी

पण का?

अस्तित्वाच्या गाभाऱ्यात दुःखी असतात हो पोरी ?


Rate this content
Log in