Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Jaishree Ingle

Others


2  

Jaishree Ingle

Others


ओंजळीत

ओंजळीत

1 min 241 1 min 241

रंग आहेत किती बदललेल्या रंगाचे 

रंगात हरवून जात आहे माझी आशा 

आशाच का करून जातं आहे निराशा

निराशा आली आहे माझ्या ओंजळीत ...


ओंजळीत घेवून उभा आहे मी अश्रू 

अश्रू कसे दाखवू मी सहज कोणाला 

कोणाला सांगू माझं दुख काय आहे

काय झालं माझं जीवन काय करू.


Rate this content
Log in