Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Maya Mule

Children Stories

3  

Maya Mule

Children Stories

गुण

गुण

1 min
218


पाळण्यात दिसतात पाय बाळाचे,

पण माझे तसे नाही


खोडकर होते लहानपणी पण,

आता तसे नाही

 

होता होता मोठे कळत नाही काही

पण माझे तसे नाही


लहानपणी मी खेळायचे मैदानी खेळ,

पण आता मोबाईलमधून निघत नाही वेळ


झोपून बघुया छानसं स्वप्न,

खरं होऊ दे हिच आशा फक्त


Rate this content
Log in