Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Mahesh V Brahmankar

Others

3  

Mahesh V Brahmankar

Others

आई

आई

1 min
11.3K


आई म्हणजे आपली ईश्वर!

तिचे अनंत उपकार!!

करते आपले प्रत्येक स्वप्न साकार!

तिला माझा साष्टांग नमस्कार!!


श्वासासम जपे लेकरू उदरी !

सदैव असते मायेची शिदोरी!!

पहिली गुरू असता,दुर्लक्षिते लक्ष चुका!

प्रेमरूपी ज्ञानाने तू घडविते घडा!!


सागरासम विशाल मन तुझे!

आयुष्यभर ओढते संसाराचे ओझे!!

मुलांसाठी करते, सर्व काही!

म्हणते माझे सर्वस्व , तुमची स्वप्ने!!


नित्य स्मरे तुझी अंगाई!

किती महती सांगु तुझी आई!!

अपुर्ण पडेल, आकाशमय पान, समुद्राची शाई!

तुच तुज सम आई!!!
Rate this content
Log in