Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.

Yes P

Others

4.3  

Yes P

Others

ತ್ರೀಧಾರ

ತ್ರೀಧಾರ

1 min
11.4K


ಬೇಧ- ಭಾವ ತೊರೆದು, ಬೆಸೆಯುವ ಪಾರಮ್ಯ

ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮೇಲು- ಕೀಳು ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಳಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ

ಸಮಾನತೆಗೆ ತ್ರೀಧಾರ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ನವ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ


ತ್ರೀಧಾರ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರ

ಶ್ರಮಿಸಲು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ

ಸರ್ವ ಮನುಕುಲದ ಮೇಲಿರಲಿ, ಮಮಕಾರ

ಇಷ್ಟಾದ್ದರೆ, ಇದುವೇ ತ್ರೀಧಾರದ ಜಯಕಾರRate this content
Log in