Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
Turn the Page, Turn the Life | A Writer’s Battle for Survival | Help Her Win
સપનામાં ...

સપનામાં તારો સાથ અવિરત સળવળે.... મારો સાથ મળે તો તુ અવિરત ખળભળે મીના માંગરોલીયા મીનુ

By Meena Mangarolia
 15


More gujarati quote from Meena Mangarolia
23 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Abstract
14 Likes   2 Comments
23 Likes   0 Comments
21 Likes   1 Comments
17 Likes   1 Comments
18 Likes   2 Comments
24 Likes   2 Comments
17 Likes   0 Comments
8 Likes   0 Comments
19 Likes   8 Comments
24 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments
18 Likes   7 Comments
9 Likes   1 Comments
18 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
6 Likes   1 Comments