Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Hiren Patel

Inspirational

4  

Hiren Patel

Inspirational

લોકડાઉન એ શીખવ્યું

લોકડાઉન એ શીખવ્યું

1 min
23.5K


ચકલીને ચણ નાંખતા,

બારીમાં બેસી ચા પીતા શીખવ્યું,

લોકડાઉન એ મને ખુલતા શીખવ્યું.


બિંદીયા (પત્ની) સાથે ઉનો અને,

રુદ્ર (પુત્ર) સાથે લૂડો રમતાં શીખવ્યું,

લોકડાઉન એ મને ખુલતા શીખવ્યું.


સારું વાંચન અને સ્વસ્થ,

ભોજન કરતા શીખવ્યું,

લોકડાઉન એ મને ખુલતા શીખવ્યું.


ઓછી કમાણીમાં પણ,

શાંતિ થી જીવાય એ શીખવ્યું,

લોકડાઉન એ મને ખુલતા શીખવ્યું.


વેબએક્સ પર મીટીંગમાં જતા,

અને મીટીંગ કરતાં શીખવ્યું,

લોકડાઉન એ મને ખુલતા શીખવ્યું.


રામાયણ અને મહાભારત જોતા જોતા,

બાળપણમાં જતા શીખવ્યું,

લોકડાઉન એ મને ખુલતા શીખવ્યું.


માતા પિતા સાથે બેસી,

જુદી જુદી ચર્ચા કરતા શીખવ્યું,

લોકડાઉન એ મને ખુલતા શીખવ્યું.


સરકારશ્રીના રોજના,

નિર્દેશો સાંભળતા શીખવ્યું,

લોકડાઉન એ મને ખુલતા શીખવ્યું.


મારા દેશને આત્મ નિર્ભર,

બનતો જોતા શીખવ્યું,

લોકડાઉન એ મને ખુલતા શીખવ્યું.


મારી માનસિકતા બદલતા શીખવ્યું

કદાચ તમને પણ કાંઈક શીખવ્યું હશે !

લોકડાઉન એ મને ખુલતા શીખવ્યું.


Rate this content
Log in