Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prachi Trivedi

Others

4.0  

Prachi Trivedi

Others

જો જે પાછળથી પસ્તાઈશ નહીં

જો જે પાછળથી પસ્તાઈશ નહીં

1 min
237


આજે થોડી અપેક્ષાઓ છે મને તારાથી,

તું ઈચ્છે તો પૂરી થઈ શકે છે,

જો જે પાછળથી પસ્તાઈશ નહીં.


માન્યું કે તારો સમય કિંમતી છે,

તું ધારે તો મને થોડો મળી શકે છે,

જો જે પાછળથી પસ્તાઈશ નહીં.


સમજું છું કે તારું કામ મહત્વનું છે,

તું વિચારે તો મહત્વનું બીજું પણ છે,

જો જે પાછળથી પસ્તાઈશ નહીં.


તારો સહારો બનવાની હંમેશા કોશિશ કરી છે,

તું તૈયારી બતાવે તો આજે જરુર મારે છે,

જો જે પાછળથી પસ્તાઈશ નહીં.


જણાવું છું તને, કે આજે હું હયાત છું,

તું સમજે તો સમજદારને ઈશારોજ કાફી છે,

જો જે પાછળથી પસ્તાઈશ નહીં !


Rate this content
Log in