Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Tosha Joshi

Others

3  

Tosha Joshi

Others

દુનિયા પહેરે માસ્ક

દુનિયા પહેરે માસ્ક

1 min
11.7K


અનેક આવરણ હું પહેરી સુરક્ષિત,

મારા વાતાવરણમાંજ ઘણા છે આવરણ,

મનુષ્યની ઝંખનાએ તોડયા આવરણ,

મનુષ્ય એ કરી મજબૂર દુનિયાને,


વધતી સુવિધા, વધતો વિકાસ,

વધતુ પૃથ્વી પરનું પ્રદૂષણ,

ઘણા કર્યા પ્રહાર વિકાસના નામે,

થઈ આજ મજબૂર દુનિયા.


Rate this content
Log in