Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!
Click Here. Romance Combo up for Grabs to Read while it Rains!

Tosha Joshi

Others


3  

Tosha Joshi

Others


દુનિયા પહેરે માસ્ક

દુનિયા પહેરે માસ્ક

1 min 11.7K 1 min 11.7K

અનેક આવરણ હું પહેરી સુરક્ષિત,

મારા વાતાવરણમાંજ ઘણા છે આવરણ,

મનુષ્યની ઝંખનાએ તોડયા આવરણ,

મનુષ્ય એ કરી મજબૂર દુનિયાને,


વધતી સુવિધા, વધતો વિકાસ,

વધતુ પૃથ્વી પરનું પ્રદૂષણ,

ઘણા કર્યા પ્રહાર વિકાસના નામે,

થઈ આજ મજબૂર દુનિયા.


Rate this content
Log in