Priyanka Patel

Others


4  

Priyanka Patel

Others


દોસ્ત

દોસ્ત

1 min 13.1K 1 min 13.1K

ખીલેલી વસંતનું સરનામું એટ્લે દોસ્ત,

ટહુકામાં ગુંજતું કોઈ નામ એટ્લે દોસ્ત.


ખડખડાટ હાસ્ય પાછળનું કારણ એટ્લે દોસ્ત,

મલકાતાં મુખડાં પાછળનું રહસ્ય એટ્લે દોસ્ત.


પાનખરની ઉદાસીમાં સ્મિત લાવે એટ્લે દોસ્ત,

શરદનાં થનગાટમાં હૈયું ધબકાવે એટ્લે દોસ્ત.


હાથમાં તાલી આપી તાલ પૂરાવે એટ્લે દોસ્ત,

વિના કારણે યાદ આવતો ચહેરો એટ્લે દોસ્ત.


મસ્તીમાં ગણગણાતું કોઈ ગીત એટ્લે દોસ્ત,

જેની હસ્તી ના ભુલાય એવી કોઈ હસ્તી એટ્લે દોસ્ત.


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design