Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Samruddhi Desai

Others

4.4  

Samruddhi Desai

Others

દીકરી

દીકરી

1 min
133


મને ખબર જ ના પડી, 

ક્યારે મારી લાડકવાઈ મોટી થઈ ગઈ. 


કાલે જેને પારણામાં હું ઝૂલાવતી,

એ એના પ્રેમીનાં પ્રેમમાં ઝૂલવા ચાલી. 


હું જેને મારા હાથે જમાડતી, 

એ બીજાને પ્રેમથી જમાડવા ચાલી. 


જેની લેતી હું સૌથી વધારે કાળજી, 

એ બધાની સંભાળ લેવા ચાલી. 


મને ખબરજ ના પડી, 

ક્યારે મારી લાડકવાઈ મોટી થઈ ગઈ. 


જે રોતા રોતા મારી પાસે આવતી,

એ બીજાની જિંદગીની હસી બનવા ચાલી. 


પા પા પગલી કરતી મારી આ ઢીંગલી, 

હવે બીજા ઘરમાં કંકુના પગલા કરવા ચાલી. 


જે છે આજે મારા ઘરની લક્ષ્મી, 

એ બીજા ઘરની લક્ષ્મી બનવા ચાલી. 


 જે હતી મારી નન્હી પરી,

એ પરાઈ થવા ચાલી. 


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Samruddhi Desai