Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
ପିଲାବେଳେ...

ପିଲାବେଳେ ବାଥରୁମ ନଥିଲା, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରି ବୁଲି ବୁଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଘରେ ଗାଧୁଆ ଘର ତିନିଟା, ପିଲାମାନେ ତିନିଦିନରେ ଥରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି।

By Susanta Nayak
 56


More english quote from Susanta Nayak
1 Likes   0 Comments

Similar english quote from Abstract