Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
"Kabhi...

"Kabhi kabhi kuch baatein na khna hi thik hota h , Kya ptaa kon kb badal Jaye aur aapka bharosa tod Jaye ."

By Pt.Harsh vardhan Sharma
 144


More english quote from Pt.Harsh vardhan Sharma
0 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar english quote from Abstract