Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Shaktiprada Mohapatra

  Literary Colonel

ଆଉ ଏକ ମହାଭାରତ

Others

କଂକ୍ରିଟ-ଇଟାରେ ମାଟିକୁ - ବାନ୍ଧି ଦେବା ,ଆକାଶ -ମହକାଶକୁ କାରଖାନାର ଧୂଆଁ ରେ ବାନ୍ଧି- ଗୋଡ-ହାତ ମୋଡି ଗୋ...

1    2 0

ନାଇଁ ନାଇଁରେ ହଁ

Others

ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ତମେ ଅଛ ହେଲେ, ତମେ ନଥିଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନଥିଲେ ତମେ ନାହଁ ତମେ ନଥିଲେ ମୁଁ ନାଇଁ ।।

1    6.7K 5

Others

ଚାପ ଖେଳ ପାଇଁ ଲୋଡୁ ତୋର ପ୍ରିୟ ପୋଖରୀ 'ନରେନ୍ଦ୍ର ' ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା

1    6.6K 6

# ଵର୍ଷା #

Inspirational Romance

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜେଇ ଦିଅ ମଜେଇ ଦିଅ ହେଲେ,ତୁମେ ଆଜି ବି ମୋ'ଦେହରୁ ବୋହୁ ଥିବା ଥପ୍ ଥପ୍ ଝାଳ ବୁନ୍ଦାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ...

1    7.1K 7

ଅଇଁଠା

Others

କ୍ଷୀର ତ ଅଇଁଠା, ନୀର ତ ଅଇଁଠା ଆଉରି ଅଇଁଠା ଵେଦ, ଫୁଲ ତ ଅଇଁଠା ,ଗେଲ ତ ଅଇଁଠା ଆଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ଭେଦ......

1    6.9K 11

ଜୀବନ

Inspirational Others

ଜୀବନ... ପଥର ପଥିକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପଥ ଟିଏ ହବାରେ ଅଛି । ଵିଶ୍ଵାସ କରିବା ନୁହେଁ, ଵିଶ୍ଵାସୀ ଟିଏ ହଵାରେ ଅଛି।

1    6.8K 5

ଅଭିମାନ

Others

କେତେବେଳେ ଲୁହ ଆସି ଗାଲେ ମିଶେ। ମୋ' ଉପରେ ତୁମେ ଅଭିମାନ କରିଛ ସିନା; ଅଥଚ , ମୋତେ ପରା ତୁମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଵାକୁ ମ...

1    1.3K 12

ପ୍ରିୟ ଛଦ୍ମବେଶୀ

Others

ଛଦ୍ମବେଶୀ... ନା କରିପାରୁଛି ନିଜର , ଗୋପନ ବିଶ୍ୱାସ ରେ ନିଜକୁ ପରଖୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ।

1    1.4K 14

କାଳ

Inspirational

ତେବେ, ତୁମେ କୁହ କେଉଁ ଅପରାଧେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ?

1    1.3K 6

ଲାଲ୍ ଛକି

Inspirational

ସମ୍ପର୍କର ନଈ ଵୋହିଯାଏ ସର୍ପିିିଳ ଗତି ନେଇ...

1    6.6K 3

ଲାଲ୍ ଛକି

Inspirational

ସମ୍ପର୍କର ନଈ ଵୋହିଯାଏ ସର୍ପିଳ ଗତି ନେଇ...

1    6.9K 4

ଜୀବନ: ଚଉପଦ

Inspirational

ଆବେଗରେ ଗଦ୍-ଗଦ୍... ଲେଖାହୁୁଏ ମୋ' ଜୀବନର ଭାଗବତ- ଚଉପଦ।

1    7.0K 7