@rnuv3x2f

Shilpa Dange
Literary Captain
25
Posts
2
Followers
0
Following

I'm Shilpa and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 09 Nov, 2021 at 11:13 AM

तू समोर असताना वेदनांना पूर येतो डोळ्यात तुझ्या बघतांना आसवांना धीर येतो रेशमी स्पर्श तुझा जखमांवरही सुगंध उधळतो जेव्हा तू माझा हात अलगद हातात घेतो... -शिल्पा डांगे

Submitted on 09 Nov, 2021 at 11:08 AM

रम्य सकाळी पारीजात ओंजळी माझ्या श्वासांवरचाही ताबा सुटतो त्या वेळी मग स्पंदनांना उलगडतच उधळतात सुगंध माझ्या कवितांमधल्या ओळी

Submitted on 30 Sep, 2021 at 17:38 PM

सोडावी ही जगरहाटी कधी निवांत बसावे समुद्राकाठी तिथे नसावे सखेसोबती कधीतरी जगावे एकटेच स्वत:साठी -शिल्पा डांगे

Submitted on 30 Sep, 2021 at 17:33 PM

माझ्या प्रत्तेक श्वासावर तुझ्याच नावाचे तरंग असावे. .. तुझ्याशिवाय माझे आयुष्य बेरंग असावे... -शिल्पा डांगे

Submitted on 30 Sep, 2021 at 17:30 PM

कोंडलेल्या भावनांचे वादळ मनाच्या किनार्‍यावर घुटमळत असतात शब्दांच्या गर्दीत उधाणलेल्या आठवणींचे क्षण लेखणी शोधत असतात... -शिल्पा डांगे

Submitted on 09 Jun, 2021 at 18:22 PM

जीवन एक अवघड प्रवास आहे तरीही ते जगण्याचा प्रत्येकाला हव्यास आहे माझ्यासाठी तुझं असणं खास आहे कारण मनाच्या कप्यात फक्त तुझाच वास आहे -शिल्पा डांगे

Submitted on 03 Jun, 2021 at 11:42 AM

प्रवाह आटत गेला तरिही पावसाळा बाकी आहे.. डोळ्यांमधल्या अश्रूंचा उमाळा बाकी आहे... तुझ्यासोबत बरेच उन्हाळे सोसायला.. माझ्यात अमाप जिव्हाळा बाकी आहे.. -शिल्पा डांगे

Submitted on 03 Jun, 2021 at 01:14 AM

तुझी मिठी म्हणजे ऊन्हात सावलीचा भास.. स्पंदनांचं मिलन व्हावं एकत्र येऊन तुझा-माझा श्वास.. -शिल्पा डांगे

Submitted on 03 Jun, 2021 at 01:13 AM

विरहच जर प्रेमाचा शेवट असेल तर वचनांवर विश्वास कसला प्रेम शेवटी प्रेमच असतं त्यात कमी अन् जास्त हिशोब कसला -शिल्पा डांगे


Feed

Library

Write

Notification
Profile