Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
माझ्या...

माझ्या प्रत्तेक श्वासावर तुझ्याच नावाचे तरंग असावे. .. तुझ्याशिवाय माझे आयुष्य बेरंग असावे... -शिल्पा डांगे

By Shilpa Dange
 3


More marathi quote from Shilpa Dange
17 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments