Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
कोंडलेल्या...

कोंडलेल्या भावनांचे वादळ मनाच्या किनार्‍यावर घुटमळत असतात शब्दांच्या गर्दीत उधाणलेल्या आठवणींचे क्षण लेखणी शोधत असतात... -शिल्पा डांगे

By Shilpa Dange
 


More marathi quote from Shilpa Dange
17 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments