@hxw0leia

Er. Suchismita Satpathy
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

196
Posts
26
Followers
5
Following

ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଣିତ ପାଠକ ପାଠିକାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପ୍ରୟାସ।ଇତି ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଦୁଇଟି କାହାଣୀ"ଆଖ୍ୟାୟିନ", ଓ"ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ" ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶିତ।ଷ୍ଟୋରୀମିରର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କେତେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି।ମତେ "Auther of the year 2020 ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ଷ୍ଟୋରୀମିରର ପରିବାରକୁ... Read more

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile