Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Bindu Nibedita

  Literary Colonel

ବାପାଙ୍କୁ ଚିଠିଟିଏ

Inspirational

କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଅଣଲେଉଟା ପଥରେ.; କେବଳ ସ୍ମୃତି ସଜଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନ...

5    7.7K 18

ନାରୀ ଏକ ପ୍ରେରଣା

Classics Inspirational

ମାଆ" ଆଉ ତା “ମା” ହେଇ ନଥିଲା ଯେମିତି ସସୀମ ରୁ ଅସୀମ କୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଥିଲା ଓ ତାର ପଣତକାନି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପ...

16    14.6K 20