Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Narsimhareddy Patluri

Inspirational

4.9  

Narsimhareddy Patluri

Inspirational

ఆమె

ఆమె

1 min
105మట్టిలోంచి 

పట్టుదలతో 

మొలకెత్తిన విత్తనం


ఉరుముల్ని

దాచుకున్న మేఘం

పిడుగుపాట్లను 

భరించిన భూమి


తుఫానొచ్చినా

తట్టుకొని

ఊపిరి బిగబట్టుకొని

నిలిచిన వృక్షం

మనుగడకై

తపిస్తుంది ప్రతీక్షణం


కష్టాలు 

కనబడని గాలి

లోలోపల దహిస్తాయి

మంటై తనని

కన్నీళ్ళే 

ఈ మహాసముద్రాలు


పంచభూతాలకొక

చక్కని చీరకట్టిన రూపం

అఖండ దీపం


ఆమె

ఒక చైతన్యం

ఆమె

ఒక మహాశక్తి రూపం!

       


Rate this content
Log in