Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
கோவை என்....

கோவை என். தீனதயாளன் நண்பர்கள்! அம்மா அன்பைத் தருவாள் அப்பா அறிவைத் தருவார் அவர்களால் முடியாததை நண்பன் தருவான்! (‘நல்ல’ என்று இணைத்துக் கொள்க)

By DEENADAYALAN N
 183


More tamil quote from DEENADAYALAN N
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
20 Likes   0 Comments
51 Likes   0 Comments

Similar tamil quote from Inspirational
10 Likes   6 Comments
3 Likes   3 Comments
1 Likes   1 Comments
1 Likes   1 Comments
1 Likes   3 Comments
2 Likes   1 Comments
4 Likes   2 Comments
0 Likes   2 Comments
4 Likes   2 Comments
2 Likes   1 Comments
3 Likes   2 Comments