Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

UTKALIKA JENA

Others

3.6  

UTKALIKA JENA

Others

ନଦୀ

ନଦୀ

1 min
11.8K


ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଏ

ସହରର କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ସହ

ଶିଳ୍ପର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ , ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ଓ

ଜୀବଜନ୍ତୁ।


ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ଛାତିରେ 

ବୋହି ନିଏ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ,

ହେଲେ ଥରେ ମାତ୍ର କେହି ତାର କଥା ଭାବେନି।


ନିୟୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ

କିଏବା ଅଛି ତା କଥା ଭାବି ବାକୁ !

ଯଦି କହି କେବେ ଭାବେ ତେବେତାହା

ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସର ମସୃଣ ଟେବୁଲର

ଦାମି ଫାଇଲ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଯାଏ।


ତଥାବି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ 

ନିରବରେ ବହି ଚାଲିଛି...ବହି ଚାଲିଛି..।Rate this content
Log in