Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Snighdha Samantaray

Others

4  

Snighdha Samantaray

Others

ଅନୁତାପ

ଅନୁତାପ

1 min
164ଅନ୍ୟର ହୃଦକୁ ଦେଇଣ ବେଦନା

ମନର ମନ୍ଥନେ ଜଳି

ଅପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରେ

ଦୁଃଖ ଅନୁତାପେ ଭାଳି ।

ଏପରି ଘୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଜୀବନେ

ଆତ୍ମ ଚିନ୍ତନେ ମରି

କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ହେବନି ଖୁସି

ପଶ୍ଚାତପ ମନେ ଭାରି ।

ମାୟାଜାଲ ରଚି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ

ମାନଵବାଦୀର କଥା

ଅଣ୍ଟିଛୁରୀ ଯେବେ ତଣ୍ଟିକୁ କାଟଇ

ଖାଲି ଅନୁତାପ ବାର୍ତ୍ତା ।

ବାସ୍ତବତା ଥିଲେ ଜୀବନ ପଥଟା

ଭରିଯାଏ ସୁଷମାରେ

ମାଟିର ମଣିଷ କ୍ଷମାକୁ ଆଚରି

ଶୁଦ୍ଧନ ଅନୁତାପରେ ।

ଜୀବିକା ନିର୍ବାହେ ଚାତୁରୀ ଢଙ୍ଗରେ

ବହୁ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଜିଥାଇ

ମନର ଅଙ୍ଗନେ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଜନେ

ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତେ ମରୁଥାଇ ।

ଏପରି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଜୀବନେ

ସଦାବୃଥା ଅନୁତାପ

ଅଧିକାର ଛଡାଇ ହସ ଦୂରେଇ

କର୍ମଦୋଷେ ଅନୁତପ୍ତ ।

ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି

ପରିସମାପ୍ତି ଜୀବନ

ଜୀଵ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କପଟ ଛଳନା

ଅନୁତାପ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ।Rate this content
Log in