Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

Itishree Padhi

Others


5.0  

Itishree Padhi

Others


ଆହେ ଲୀଳାମୟ

ଆହେ ଲୀଳାମୟ

1 min 67 1 min 67


ଆହେ ଲୀଳାମୟ ତୁହି,ଲୀଳାରେ ତୋହର

ଧନ୍ୟହେଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଖି କରୁଣାକୁ ତୋର।


ବିଚିତ୍ର ପରା ତୋ ମାୟାର ସଂସାର

ତୁହି ପରା ଅଟୁ ଜଗା ବଡ଼ ନାଟ୍ୟକାର।


ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି କେତେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ତୋର

ତୁହି ପରା ଅଟୁ ବନ୍ଧୁ ସଖା ସବୁ ଭକତର।


ଦେଖିବି ତୋତେରେ ବୋଲି ରଥର ଉପର

କେବେଠୁ ଆଖି ମୋ ହୁଏ ଯେ ଆତୁର।


ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କେତେଦିନ ଅପେକ୍ଷାର

ସବୁ ଜାଣଇ ଜଗା ତୋ କରୁଣା ଯେ ଅପାର।


Rate this content
Log in