Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
विषय नसला...

विषय नसला आमच्यात बोलायला की,, पाऊस त्यावेळी नेमका यायचा बरसून,, अशाप्रकारे पुन्हा एका नव्या संवादाला, पुरेशी ठरायची त्याची नुसती एक खूण.. @प्रियंका भस्मे-प्रितकाव्या

By Priyanka Bhasme
 


More marathi quote from Priyanka Bhasme
1 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments