Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
शेतकरी हाच...

शेतकरी हाच समाजाचा असा घटक आहे की जो समाजातील सर्व घटकांना जगविण्यासठी धान्य पिकवितो. म्हणूनच तर त्याला जगाचा पोशिंदा म्हणतात. - देवराव चिडे

By Deorao Chide
 179


More marathi quote from Deorao Chide
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments