Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
ऐन...

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांचा माल पाडून भावात घेण्यापेक्षा त्यांना योग्य भाव देवून शेतकऱ्यांची दिवाळी साजरी केली तर व्यापाऱ्यातील माणुसकीचा दिप सतत प्रज्वलित राहील.

By Deorao Chide
 265


More marathi quote from Deorao Chide
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments