Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
झोपडीत जे...

झोपडीत जे सुख,समाधान व नात्यातील जिव्हाळा असतो तो महालात कधीच दिसत नाही. महालात असतो तो केवळ श्रीमंतीचा दर्प.

By Deorao Chide
 245


More marathi quote from Deorao Chide
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments