Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
"एकदा चालून...

"एकदा चालून गेलेल्या पावलांवर पुन्हा पाऊल ठेवून चालणे म्हणजे तारेवरची कसरतच."

By Deorao Chide
 292


More marathi quote from Deorao Chide
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments