Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Mangesh Ambekar

Others


5.0  

Mangesh Ambekar

Others


मन

मन

1 min 428 1 min 428

किती हळवं, नाजूक

जणू फुलातलं परागकण,

स्वतः झालासी दगड 

आम्हा देऊनिया हे 'मन'


कशी सांगू देवा तुला 

माझ्या प्रेमाची कथा,

कशी कळेल या दगडाला 

माझ्या मनाची व्यथा


प्रेम आहे मृगजळ,

कळतंय या मनाला, 

पण तूच नारे शिकवलं 

या खेळात अडकायला


आता कसं करू शहाणं

या कोवळ्या मनाला,

अवघड तारेवर 

समतोल राखायला


आता तूच ये समोरी अन्

समजवं या मनाला,

प्रेमच्याच पायी तर 

तू दगडात ढाळलं स्वतःला


Rate this content
Log in

More marathi poem from Mangesh Ambekar

मन

मन


1 min read