Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sheetal Malusare

Others

3  

Sheetal Malusare

Others

मी आणि आरसा

मी आणि आरसा

1 min
33


मी उभी राहिली पाहत पदरावरचे *मोर*

आणि थुई थुई नाचू लागले *मनमोर*


काय पाहतेस अशी तुझेच रुप *सुंदर*

त्याहून आहे सखी तुझे मन *सुंदर*


पुन्हा एकदा अलगद तुझ्यात पाहते *रुप*

कित्येक वर्षानंतर बदललेले *स्वरुप*


चंद्रहार लेवून सजलीस लावून अशी *चंद्रकोर*

बघून तुला लाजेल आता ती चंद्राची *कोर*


किती करशील कौतूक पाहून हा *चंद्रहार*

जीवनात मात्र सतत झाली माझीच *हार*


मग केला असा हा कशास आज *साज*

दु:खाच्या सप्तसुरांवर चढव आनंदी *स्वरसाज*


विसरले स्वर तेव्हाच ओलांडून येता *माप*

आता करु कशास सुखदु:खाचे *मोजमाप*


माझ्यात डोकावून दुःखास लाव *कातर* कातर

वेळेस नको करु असा स्वर *कातर*


हो! दर्पणा, ऐकते तुझं तूच माझा आता *सखा*

प्रतिबिंबात रमतेय हरवून माझा *जीवनसखा*


Rate this content
Log in

More marathi poem from Sheetal Malusare