Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

ಚಂದನ ಪ್ರದೀಪ್

Others


3.4  

ಚಂದನ ಪ್ರದೀಪ್

Others


ತಪಸ್ಸು

ತಪಸ್ಸು

1 min 35 1 min 35

ನಾನು ಶಬರಿಯಲ್ಲ,

ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯಲು..


ನಾನು ಅಹಲ್ಯೆಯಲ್ಲ,

ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನಗಾಗಿ ಎದುರುನೋಡಲು..


ನಾನು ರಾಧೆಯಲ್ಲ,

ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಲು..


ಆದರೆ ನಾನು

ಶಬರಿಗೂ ಮೀರಿ ಕಾಯುವೆ


ಅಹಲ್ಯೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಾತನೆ ಪಡುವೆ

ರಾಧೆಗೂ ಮೀರಿ ವಿರಹಿಯಾಗುವೆ...


ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

ನಿನಗಾಗಿ ತಪಿಸುವೆ


ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಕಾಯುವೆ

ಮೌನಿಯಾಗಿಬಿಡುವೆRate this content
Log in

More kannada poem from ಚಂದನ ಪ್ರದೀಪ್