Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

ಚಂದನ ಪ್ರದೀಪ್

Others


3.4  

ಚಂದನ ಪ್ರದೀಪ್

Others


ತಪಸ್ಸು

ತಪಸ್ಸು

1 min 17 1 min 17

ನಾನು ಶಬರಿಯಲ್ಲ,

ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯಲು..


ನಾನು ಅಹಲ್ಯೆಯಲ್ಲ,

ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನಗಾಗಿ ಎದುರುನೋಡಲು..


ನಾನು ರಾಧೆಯಲ್ಲ,

ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನಗಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸಲು..


ಆದರೆ ನಾನು

ಶಬರಿಗೂ ಮೀರಿ ಕಾಯುವೆ


ಅಹಲ್ಯೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಾತನೆ ಪಡುವೆ

ರಾಧೆಗೂ ಮೀರಿ ವಿರಹಿಯಾಗುವೆ...


ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

ನಿನಗಾಗಿ ತಪಿಸುವೆ


ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಕಾಯುವೆ

ಮೌನಿಯಾಗಿಬಿಡುವೆRate this content
Log in

More kannada poem from ಚಂದನ ಪ್ರದೀಪ್