Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Johnson V D

Others


4.5  

Johnson V D

Others


ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಚಂದಿರ

ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಚಂದಿರ

1 min 23.2K 1 min 23.2K

ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಚಂದಿರ

ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ

ಆಗ ಆಕಾಶ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪರ

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣುವವು ಒಂದಲ್ಲ ನೂರಾರು ಸಾವಿರ

ಆದರೆ ಇದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿರಂತರ 

ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಚಾರ

ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಸರRate this content
Log in