The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Johnson V D

Others

4.5  

Johnson V D

Others

ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಚಂದಿರ

ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಚಂದಿರ

1 min
23.6K


ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಚಂದಿರ

ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ

ಆಗ ಆಕಾಶ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪರ

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣುವವು ಒಂದಲ್ಲ ನೂರಾರು ಸಾವಿರ

ಆದರೆ ಇದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿರಂತರ 

ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಚಾರ

ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಸರRate this content
Log in