Tapan Vaghela

Others

2  

Tapan Vaghela

Others

પ્રિયેની પ્રતીક્ષા

પ્રિયેની પ્રતીક્ષા

1 min
516


સમી સાંજે બારીમાંથી બહાર જીવન સાથી ક્યારે પાછા ફરશે તેની રાહ ને રાહમાં કલાકો સુધી જૂની યાદોની સાથે ક્યાંક ખોવાઈ જાય છે, ત્યાં તો પાછળથી બુમ સંભળાય છે. વહુ બેટા મિતેષનો ફોન છે. અચાનક યાદોની સફર કરી વર્તમાનમાં ફરી ફોન લેવા દોડી પડે છે ... સીધો ફોન પકડી ને હર્ષ ઘેલી બની બોલે છે. હેલ્લો .. ત્યાં સામેથી અવાજ આવે છે. ખૂશ્બુઓ મારી ખૂશ્બુ અને આ તરફ ખૂશ્બુની આંખમાંથી તો ગંગા જમના વહેવા માંડે છે...


Rate this content
Log in