Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
"તું જ...

"તું જ દોસ્તી- તું જ પ્રેમ" દોસ્તી તું જ - તુ જ પ્રેમ :ને તું જ મારી આસ, તું જ એ શબ્દ જે રાતદિન મારી ચોપાસ! તું છે તો વિશ્વ મારુ હેમખેમ, મેં તો બસ લીધી તારી જ નેમ! હતો પહેલા મિત્ર હવે બન્યો તું ખાસ, હતો દોસ્ત ને હવે તો બન્યો મારા શ્વાસ!! -પારમિતા

By પારમિતા મહેતા
 65


More gujarati quote from પારમિતા મહેતા
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
4 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Romance