Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
"રંગ" જ્યારથ...

"રંગ" જ્યારથી તારી પ્રિત રંગે હું રંગાઇ, લોગ લાખ લગાડે રંગ!!હું ન કો'દી રંગાઇ, કેસૂડા સરીખી ખીલું જ્યાં વસંત તારી વરતાય, દૂર જતા તારાથી જાત મારી આ મૂરજાય.. -પારમિતા

By પારમિતા મહેતા
 53


More gujarati quote from પારમિતા મહેતા
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
4 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Romance