Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
"જોઈએ...

"જોઈએ સિનેમા" જાદુ ચાલે એનો જ્યારે સૌ નભમા વિહરતા, ચલચિત્રો યુગ યુગ થી માનવોને મનમા ગમતા, 'જોગીદાસ ખુમાણ' કે હો 'રેવા', બતાવે સિનેમા કે મહાન વ્યક્તિત્વો હો કેવા! 'છેલ્લો દિવસ' ને 'હેલારો', પડદે હો યૌવનના પોકારો; જોઈએ સિનેમાં,ચલો જોઈએ.. -પારમિતા

By પારમિતા મહેતા
 64


More gujarati quote from પારમિતા મહેતા
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
4 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Fantasy