@u77vrnes

Saroj Kumar Jena
Literary Captain
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

72
Posts
60
Followers
0
Following

I'm Saroj Kumar and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 18 Mar, 2020 at 03:38 AM

ଚିଠି ମୁଁ ଦେଇଚି ଚିଠିବି ପାଇଚି ଚିଠିକୁ ଯତ୍ନେ ରଖିଚି , ଚିଠି ମୋ ଚିରିଚି ପ୍ରେୟସୀ ଭୁଲିଚି ଚିଠିରେ ଦେଇଚି ରଚି।୧। ଚିଠି ମୁଁ ପଢୁଚି ନିଇତି କାନ୍ଦୁଚି ଚିଠିଟି ସ୍ମୃତି ସାଜିଚି, ଚିଠି ପ୍ରେମ ରୁଚି କାହୁଁ ମୁଁ ପାଉଚି ଚିଠିବା ଧୋକା ଦେଇଚି ।।୨ ..( ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା).

Submitted on 04 Mar, 2020 at 08:19 AM

ଏ ଭାରତ ଦେଶ ହେଉଅଛି ହ୍ରାସ ନିତି ଏଠି କନ୍ୟା ଶିଶୁ , ଭୃଣ ହତ୍ୟା କରି ଦେଉଛନ୍ତି ମାରି ମଣିଷ ସାଜିଛି ପଶୁ । ଆସିଛି ସମୟ କର ନାହିଁ ଭୟ ଜାଗି ଉଠ ଜନ ଗଣ , ଶିଶୁ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ନ ଆସୁ ବିପତି ସଭିଏଁ କରିବା ପଣ । ....( ଦରଦୀ କବି - ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା)..

Submitted on 06 Feb, 2020 at 01:06 AM

ଏଇତ ଜୀବନ - ୩ ..(ଦରଦୀ କବି - ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା).. ଏଇତ ଦୁୁନିଆ ହୋଇଛି କିମିଆ ଅର୍ଥ ପଛେ ହୁଏ ବାଇ , କରୁଛନ୍ତି ପର ନିଜ ସହୋଦର ସ୍ବାର୍ଥ ପଛେ ନିତି ଧାଇଁ । ବୁଝନ୍ତିନି ମନ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଧନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରେମ , ପ୍ରେମର ମହତକରିଣ ଅନର୍ଥ ବୁଝନ୍ତିନି ତାର ମର୍ମ । ବାଲିଝରୀ,ନରସିଂହପୁର କଟକ

Submitted on 03 Feb, 2020 at 03:43 AM

ବିରହ ପ୍ରେମ ...ସରୋଜ କୁମାର ଜେନା... କହିବ ଯଦିଓ ଥୁଣ୍ଟା ତରୁ ସାଜି ରହିବି ସାରା ଜୀବନ ସତ କହୁଅଛି ତୁମରି ବିନା ମୁଁ ଦେଇନି କାହାକୁ ମନ । ତୁମେମୋ ଜୀବନ ତୁମେ ପ୍ରାଣଧନ ତୁମକୁ ପାଉଛି ଭଲ ଚାହିଁବ ଯଦିଓ ଦେଖେଇ ଦେବିମୁଁ ବକ୍ଷକୁ କରିକି ଫାଳ


Feed

Library

Write

Notification
Profile