ఓ ...

ఓ మిత్రమా! నువ్వు చేసే ప్రతి చెడు పనిలో ఒక బాగాన్నీ నేను అలాగే నేను చేసే ప్రతి మ౦చిలో పనిలో ఒక బాగాన్నీవి నువ్వు

By Doddle vinesh
 79


More telugu quote from Doddle vinesh
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Abstract