Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ତୁମକୁ ମନେ...

ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଛି ତେଣୁ ତ ମୋ ଲୁହ ଝରୁଛି ତୁମ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ତେଣୁ ତୁମ ପୁରୁଣା ଫୋଟୋ କୁ ଦେଖିଛି

By Anujhansi Palai
 1


More oriya quote from Anujhansi Palai
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments